Bergvärmegrävning

Under installation i december                         Efter mycket vatten en torr sommar