Styrelsen

STYRELSEN

Ordförande:  Lennart Stenberg Rösgången 37   011 18 29 23, 070 380 75 75

Vice ordf:   Birgitta Larsson Rösgången 41   011 665 02, 076 113 19 05

Sekreterare:  Claes Bengtsson Rösgången 41   011 18 99 95, 070 561 52 28

Ledamot:  Claes Johansson Rösgången 41   011 16 31 88, 070 633 91 84

Ledamot:  Kjell Rondahl Rösgången 37   070 430 35 98

HUSVÄRDAR

Kjell Rondahl  Ansvar: Rösgången 37   070 430 35 98

Claes Johansson  Ansvar: Rösgången 41  011 16 31 88, 070 633 91 84

Bo Svensson  Ansvar: Rösgången 45   070 270 24 31

VID HISSFEL RING NÅGON AV HUSVÄRDARNA

Parkeringsplats eller garageplats
Birgitta Larsson Rösgången 41   011-665 02, 0761-13 19 05

Ekonomisk förvaltare
Thorell Revison AB, Jennie Petersson   072 985 09 00

Gästlägenhet
Kjell Rondahl,  Rösgången 37   070 430 35 98
reserv Claes Bengtsson, Rösgången 41   070 561 52 28

TELEFON-TV-DATA
Com Hem   90 222

DU ÄR VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS PER TELEFON.

Styrelsen och husvärdar