Styrelsen

STYRELSEN

Ordförande:  Lennart Stenberg Rösgången 37   011 18 29 23, 070 380 75 75

Vice ordf:   Birgitta Larsson Rösgången 41   011 665 02, 076 113 19 05

Sekreterare:  Claes Bengtsson Rösgången 41   011 18 99 95, 070 561 52 28

Ledamot:  Vakant

Ledamot:  Kjell Rondahl Rösgången 37   070 430 35 98

HUSVÄRDAR

Kjell Rondahl  Ansvar: Rösgången 37   070 430 35 98

Lena Nikolaisen  Ansvar: Rösgången 41   073 804 26 65

Bo Svensson  Ansvar: Rösgången 45   070 270 24 31

VID HISSFEL RING NÅGON AV HUSVÄRDARNA

Parkeringsplats eller garageplats
Gudrun Eriksson Rösgången 45   073 380 24 96

Ekonomisk förvaltare
Thorell Revison AB, Jennie Petersson   072 985 09 00

Gästlägenhet
Kjell Rondahl,  Rösgången 37   070 430 35 98
reserv Claes Bengtsson, Rösgången 41   070 561 52 28

TELEFON-TV-DATA
Tele2/ComHem   90 222

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller besöka oss på expeditionen i vår lokal (Olivia), Rösgången 41. Öppet tisdagar jämna veckor kl 17.00 – 18.00.

Styrelsen och husvärdar