Miljörummet

Alla måste hjälpas åt att lägga avfallet som vi producerar i rätt behållare. Det får ej finnas vätskor eller mat kvar i ex-vis glasburkar, flaskor, plast-förpackningar eller tetrapack. Finns ingen behållare för ert avfall ska det placeras i grov-soprummet vid garaget. Läs kommunens sop-sorteringsguide. Om avfallet inte platsar som grovsopor som ex-vis el-avfall och farligt avfall, ska det transporteras till kommunens återvinnings-centraler. Om ni är osäkra över något ta kontakt med er husvärd.

Vi måste alla hjälpas åt för att hålla kostnaderna nere.